POLAR MASKINRENS

For rensing av kjøle systemer i metallbearbeidingsmaskiner.

POLAR MASKINRENS er utviklet for rengjøring og desinfisering av metallbearbeidingsmaskiner. Ved bruk av POLAR MASKINRENS forlenges livslengden på emulsjonen og man unngår oppkomme av resistente bakterier.

 

POLAR MASKINRENS  skal alltid brukes før påfylling av ny kjøle/smørevæske. Husk at maskinen skal renses for sponrester,forurenset olje, bakterier og soppedannelser.

   POLAR MASKINRENS inneholder smøre- og rusthindrende midler og dreper bakterier og sopp mens maskinen er i bruk (24-48 timer).

BRUKSANVISNING:

POLAR MASKINRENS  kan benyttes både i enkelt maskiner og i sentralsystem anlegg. Produktet kan også benyttes til rengjøring og desinfisering (bakterier/sopp) av overflaten på metallbearbeidingsmaskiner.

    POLAR MASKINRENS kan blandes ut i kaldt og varmt vann.

Produktet helles i en konsentrasjon på 1% til 3% i metallbearbeidingsmaskinens kjøle/sentral tank avhengig av forurensningsgraden.

 

POLAR MASKINRENS kan bli værende i kjølevæsken i 24/48 timer før emulsjonen tømmes ut. Kan ikke brukes rett i en ren mineralolje.Da må maskinen tømmes før bruk av POLAR MASKINRENS og det påfylles en oppblandet væske fra 2% til 3%.

    Husk å skylle systemet med vann tilsatt litt kjølevæske før ny POLAR kjøle/smørevæske påfylles.

PH-verdi: 9.6 i 1% blanding.

ISO-9001 registrert

 

Camac kjemikalier AS     Postboks 1558    3007 DRAMMEN

Telefon: 32 82 84 40       Teleaks: 32 82 84 41

 

E-mail: post@camac.no

 

tilbake.gif (1778 bytes)