stopp.gif (858 bytes)   OMEGA

Avfettings- og rengjøringsmiddel.

OMEGA er et rengjøringsmiddel som er velegnet til de fleste renholdsoppgaver. Løsner opp og fjerner hudfett, smuss, fett, sot, nikotin, kvae, voks m.m.
Kan ellers brukes på alle flater som tåler vann og er et meget effektivt produkt til hovedrengjøring.
OMEGA er ideelt til rengjørings- og avfettingsoppgaver innen industri og institusjon, på kjøkken, i svømme- og idrettshaller, innen skog og landbruk m.m.

vaatrom.gif (40612 bytes)
BRUKSANVISNING:
Fortynnes med vann opptil 1:40.
Virker omgående og skylles bort med vann.

Påføres med lavtrykksprøyte, skumanlegg, sprayflaske, mopp eller klut.


Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.
Inneholder bare biologisk nedbrytbare stoffer.

Camac Kjemikalier a/s
Postboks 1558

3007 DRAMMEN
post@camac.no
Tlf: 32 82 84 40       Fax: 32 82 84 41

tilbake.gif (1778 bytes)