MARKISE – OG TELTDUKIMPRENERING

 

 

 

 

 

 

 

UTEN FOSFAT

DATA OG BRUKERINFORMASJON

 

TIL: MARKISER, TELT, BÅTKALESJER ETC.

BESKYTTER FLATEN FOR: FUKTSKADER/”SUR NEDBØR”

 

 

 

PRODUKTINFORMASJON :

Vannavvisende spesialmiddel til alle typer markiser, telt, båtkalesjer eller lignende stoffer som man ønsker å forhindre vanngjennomstømning i.

 

 

BRUKERINFORMASJON :

OBS!          MÅ IKKE BLANDES MED VANN.

Vask duken først ren, (med f. eks. Teppeshampo  /  Grovrent  / 

Hus og Båtvask , la duken tørke før MARKISE – OG TELTDUKIMPRENERING

dusjes på som en jevn hinne. La den tørke, (skal ikke vaskes av). Ved ekstra uttørket duk, bør behandlingen gjentas etter noen dager.

 

Tilsølte flater kan rengjøres med Camtex Motorvask.

 

 

BLANDINGSFORHOLD:

SKAL KUN BRUKES KONSENTRERT,

MÅ IKKE BLANDES MED VANN.

Forbruk = ca. 0,1 til 0,3 liter pr. m2:

 

 

Faremerke:  Helseskadelig  

NB. INNEHOLDER: SILAN/SILOKSAN og LAVAROMATISKE HYDROKARBONER

 

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

Lagres frostfritt.

 

 

 

 

 

CAMAC KJEMIKALIER A/S   POSTBOKS 1558   3007  DRAMMEN

TLF: 32 82 84 40   FAX: 32 82 84 41  E-post: post@camac.no   www.camac.no