GRAFFITIFJERNER

 

SPESIAL

 

UTEN FOSFAT

 

DATA OG BRUKERINFORMASJON

 

FOR:     FJERNING AV GRAFFITI.

FRA:     TUSJ- SPRIT- FILT- OG KULEPENNER,                              FARGESTIFTER, SPRAYMALING m.m.

 

PRODUKTINFORMASJON :

Spesialutviklet rengjøringsmiddel til fjerning av de fleste typer graffiti fra de fleste typer overflater.

Fjerner graffiti fra tusj- sprit- filt- og kulepenner,fargestifter, maling m.m.

Produktet er egnet til bruk i lavtrykkssprøyte eller manuelt.

 

BRUKERINFORMASJON :

 

OBS! Ta alltid en  prøve på et lite stykke før bruk.

         Bør ettervaskes med vannbasert Camac Avfettingsvæske.

Lavtrykk/Høytrykk :

Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med Mirakelsvamp, kost eller børste. La stoffet virke fra 1 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skylles godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

Manuelt :

Spray/pensle stoffet på overflaten. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med  Mirakelsvamp, kost eller børste. La stoffet virke fra 1 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl/skyll av nedenfra og oppover. Til slutt skylles godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

 

 

 

 

BLANDINGSFORHOLD :

Brukes konsentrert

 

 

Faremerke: Irriterende.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.        

 

 

TILFREDSSTILLER KRAVENE TIL VASKE- OG AVFETTINGSMIDLER I FORSKRIFTENE OM UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN OG OM MERKING AV VASKE- OG AVFETTINGSMIDLER.

 

CAMAC KJEMIKALIER A/S   POSTBOKS 1558   3007  DRAMMEN

TLF: 32 82 84 40   FAX: 32 82 84 41  E-post: post@camac.no   www.camac.no