stopp.gif (858 bytes)   GAMMA

Kraftig alkalisk vaskemiddel med desinfiserende virkning.

GAMMA er et vannbasert vaskemiddel som egner seg til vanskelig vask innen industriell rengjøring.
Løsner olje, fett, proteiner, kullhydrater, bonevoks, sot, tjære, bekk og fastgrodd smuss m.m.
Brukes til fasadevsk, rengjøring og desinfisering av transport- og avfallscontainere, og ellers der det er behov for en kraftig vask og nedmatting.
Bør ikke brukes på aluminium og glass.

GAMMA er det riktige produkt for rengjøring innen fiskeindustrien og til rengjøring av røkovner, verkstedgulv, avfalls- og transportcontainere.
Den meget høye konsentrasjonen gir GAMMA muligheter for å klare selv vanskellige oppgaver.
rengjor.gif (65959 bytes)

BRUKSANVISNING:
Kan påføres med lavtryksprøyte, skumanlegg, mopp eller klut.
GAMMA kan fortynnes med vann fra 1:20 til 1:50 avhengig av oppgavens art.
La GAMMA få virke litt. Syles vekk med mye vann. Bruk av varmt vann ved avspyling vil øke effektiviteten.


Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.
Inneholder bare biologisk nedbrytbare stoffer.

Camac Kjemikalier a/s
Postboks 1558

3007 DRAMMEN
post@camac.no
Tlf: 32 82 84 40      Fax: 32 82 84 41

tilbake.gif (1778 bytes)