DESINFEKSJON

UTEN FOSFAT

DATA OG BRUKERINFORMASJON

PRODUKTINFORMASJON:

Spesialutviklet desinfeksjonsmiddel som dreper de aller fleste kjente bakterier som

f. eks: Salmonella, Staphylokokker, Colie, Listeria og Legionella.

Produktet kan også benyttes til fjerning av vond / sjenerende lukt

Produktet kan brukes på alle typer flater som tåler vann

Produktet anbefales brukt alene for å drepe bakterier / fjerne lukt, men kan også brukes som tilsetning i det vanlige vaskevannet (NB: Med de fleste typer Camac produkt).

BRUKERINFORMASJON:

Generelt: Før desinfeksjon igangsettes må flatene som skal behandles være rengjorte.

Størst effekt oppnås ved å dusje (bruk gjerne lavtrykkspumpe) desinfeksjon på flaten som skal desinfiseres, og deretter la det tørke inn (ikke skylles vekk). Dersom skylling er nødvendig må stoffet først få virke i min 15 minutter. Gjenta behandlingen etter 7 dager

Desinfeksjon: Dusjes på alle flater i oppgitt blandingsforhold.

Gjenta behandlingen etter 7 dager.

Ved vannskader / luktproblemer: Dusjes på snarest, for å forebygge sopp/bakterievekst. Skal ikke skylles vekk. Gjenta behandlingen etter 7 dager.

Bad:

Legg gjenstandene som skal behandles i badet min 15 minutter.

Legg farget og hvitt tøy med ett blandingsforhold 1:50 i 10-15 minutter.

Vaskemaskin: De fleste maskiner har et doseringsanlegg med ekstra pumpe.

Doseringsanlegget stilles inn på 0,3%. Da drepes de forskjelige bakterier

 

BLANDINGSFORHOLD:

Se tabeller for de ulike bakteriene.             pH ca. 6

Desinfeksjoni kar:  1:5 – 1: 25                           Faremerke: IRRITERENDE.

Luktfjerning:   1:5 – 1:100                          Lagres frostfritt.

 

 

Camac Kjemikalier a/s
Postboks 1558

3007 DRAMMEN
post@camac.no
Tlf: 32 82 84 40      Fax: 32 82 84 41

tilbake.gif (1778 bytes)