CAMTEX SUPER

Miljøvennlig avfettingsmiddel.

CAMTEX SUPER er en meget kraftig vannbasert rengjøringsvæske som egner seg til de fleste typer kraftigere avfetting og vask av karosseri, motor, felg, deler, verkstedgulv, containere, lastebiler, fasader m.m.
Produktet er velegnet til bruk i lavtrykksprøyte, høytrykksspyler eller manuell påføring.
CAMTEX SUPER har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse oljer, fett, sot, smuss, tjære m.m.

BRUKSANVISNING:
OBS! Skal aldri tørke inn før vasking.
Generelt: Bruk av varmt vann øker effekten.

Lavtrykk/høytrykk:
Påføres best med lavtrykksprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skyll godt ovenfra og nedover. Helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

Manuelt:
Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke 2-15 minutter. Skyl godt.


Bad:
La det få virke noen timer (natten over). Skyll godt.

Blandingsforhold:
Motorvask/delevask:        1:3 til 1:10 med vann.
Annen vask:            1:5 til 1:15 med vann


Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.
Inneholder bare biologisk nedbrytbare stoffer.

Camac Kjemikalier a/s
Postboks 1558

3007 DRAMMEN
post@camac.no
Tlf: 32 82 84 40       Fax: 32 82 84 41

tilbake.gif (1778 bytes)