stopp.gif (858 bytes)   CAMTEX MICRO

MIKROEMULSJON

CAMTEX MIKRO er en lavaromatisk mikroemulsjon til bruk på kjøretøy, anleggsmaskiner og vanskelig rengjøring innen industri. Det er et middel som er beregnet på spesielt vanskelig rengjøring som fjerning av tjære, bekk, asfalt, salt m.m.
CAMTEX MIKRO kan blandes med vann og kan ligge på overflaten i lengre tid uten å skade lakk, malte flater m.m.
Produktet har en høy viskositet og et godt vedheng på alle overflater.
HUSK, produktet må ikke tørke inn før avspyling.


BRUKSANVISNING:

CAMTEX MIKRO kan brukes som bad, eller legges på med lavtrykk eller manuelt. Produktet bør få virke en tid før det skylles vekk med mye kaldt vann. Det er ikke nødvendig å bruke høytrykk eller mekanisk bevegelse før avskylling.

Blandingsforhold:
Bør brukes som konsentrat eller blandes ut med vann inntil 1:10 avhengig av hva som skal fjernes.


Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om oljeholdig avløpvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.
Inneholder bare biologiske nedbrytbare stoffer og er fosfatfri.

Camac Kjemikalier a/s
Postboks 1558

3007 DRAMMEN
post@camac.no
Tlf: 32 82 84 40      Fax: 32 82 84 41

tilbake.gif (1778 bytes)