stopp.gif (858 bytes)   CAMTEX KJØRETØYVASK VINTER

MIKROEMULSJON UTEN FOSFAT


CAMTEX KJØRETØYVASK-VINTER er en vannbasert mikroemulsjon som egner seg meget godt til de fleste typer avfetting og vask av kjøretøy, tog, anleggsmaskiner, motorer, og ellers der det trengs en rask, lettvint og effektiv rengjøring. Produktet er spesialutviklet for bruk i børstevaskmaskiner, men kan også brukes i lavtrykkssprøyte, høytrykksspyler eller manuelt. Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse oljer, fett, sot, smuss, asfalt, veisalt, tjære, bekk m.m.


BRUKSANVISNING:
OBS! Skal aldri tørke ut før vasking.

Lavtrykk/høytrykk:
Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. Sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2-15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skylles godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretning for å komme til over alt.

Manuelt:
Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke i 2-15 minutter. Skyll godt. Ved bruk på f.eks bad kan det gjerne få virke noen timer (natten over). Skyll godt.

Blandingsforhold:
Fjerning av asfalt:        1:1 - 1:5
Understell / karosseri:        1:5 - 1:30
Børstevaskemaskin:    1:20 - 1:50


Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om oljeholdig avløpvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.

Camac Kjemikalier a/s
Postboks 1558

3007 DRAMMEN
post@camac.no
Tlf: 32 82 84 40       Fax:32 82 84 41

tilbake.gif (1778 bytes)