stopp.gif (858 bytes)   CAMTEX DELEVASK

Til varmtvannsvaskere.

Et vannbasert avfettings- og rengjøringsmiddel spesielt beregnet til bruk i delevaskemaskiner. Produktet trenger gjennom og løsner olje, fett, sot, smuss m.m.
CAMTEX DELEVASK etterlater en ren og blank overflate og er korrosjonshindrende.


BRUKSANVISNING:

CAMTEX DELEVASK blandes med vannet i delevaskeren i forholdet fra 1:20 til 1:60 avhengig av smussgraden. Produktet er lavskummende og vil ikke skumme ved temperaturer over 60 oC.


Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om oljeholdig avløpvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.
Inneholder bare biologisk nedbrytbare stoffer og er fosfatfri.

Camac Kjemikalier a/s
Postboks 1558 

3007 DRAMMEN
post@camac.no
Tlf: 32 82 84 40      Fax: 32 82 84 41

tilbake.gif (1778 bytes)