CAMTEX ASFALTRENS

Fjerner tjære og asfalt fra kjøretøyer

 

CAMTEX ASFALTRENS er en lavaromatisk mikroemulsjon som kan blandes med vann.Produktet er et spesialmiddel for fjerning av tjære og asfalt fra lastebiler,busser biler m.m.

 

CAMTEX ASFALTRENS kan også brukes til annen vanskelig rengjøring innen industri eller andre steder hvor man trenger et meget effektivt middel.

 

Produktet har en høy viskositet og et godt vedheng på alle overflater.

 

BRUKSANVISNING:

 

CAMTEX ASFALTRENS kan brukes manuelt eller legges på med lavtrykksprøyte. Produktet bør virke en tid før det skylles av med mye kaldt vann.

 

Blandingsforhold:

 

Ved sterk nedsmussing:      1  :     5   med  vann

Mindre nedsmussing    :      1 :     5    med  vann

 

 

Camac Kjemikalier AS    Postboks 1558 3007 DRAMMEN

Telefon: 32 82 84 40   Telefaks: 32 82 84 41   

 

 E-mail: post@camac.no       www.camac.no

tilbake.gif (1778 bytes)