stopp.gif (858 bytes)   CAMSTAR BONEVOKSFJERNER


CAMSTAR BONEVOKSFJERNER er en alkalisk bonevoksfjerner som egner seg til bruk på alle typer gulv.
Middelet er også utmerket til å løse opp og fjerne olje, fett, sot, tjære, bekk m.m.

BRUKSANVISNING:
Påfør CAMSTAR BONEVOKSFJERNER med lavtrykksprøyte, mopp eller klut, og la middelet få virke litt. Virketid avhenger av bonevoksens tykkelse og hardhet.
Skyll deretter godt med vann. Minimum 2 ganger. Bruk eddik i siste skyllevann. Skyllevannet fjernes med vannsuger, alternativt med mopp eller klut (og nal).

Blandingsforhold:
Fra:    1:7 til 1:15 med vann.


Inneholder bare biologisk nedbrytbare stoffer.

Camac Kjemikalier a/s
Postboks 1558

3007 DRAMMEN
post@camac.no
Tlf: 32 82 84 40       Fax: 32 82 84 41

tilbake.gif (1778 bytes)