ANTIGRAFFITI

 

 

ANTIGRAFFITI FOR MALTE FLATER

 

PRODUKTINFORMASJON :

Antigraffiti er et spesialmiddel som hindrer Graffiti i å feste seg til underlaget og letter dermed rengjøringen av tilgrisete flater. Flaten bør være rengjort før påføring. Bruk gjerne Sigma.

 

 

 

BRUKERINFORMASJON :

 

Rengjør tilgrisete flater. Bruk gjerne Graffitifjerner eller Graffitifjerner Spesial.

Mal eller lakk flaten om nødvendig. Når flaten er tørr dusj på Antigraffiti og la det tørke.

Dekk til vinduer og gjenstander som ikke skal behandles, for å unngå skjolder.

.

 

 

Blandingsforhold:

Brukes konsentrert.

 

1 liter dekker ca. 30/50m².

 

 

pH ca. 8,7                

Faremerke: Vurdert: Ikke merkepliktig

Lagres frostfritt.    

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

 

 

 

 

 

CAMAC KJEMIKALIER A/S   POSTBOKS 1558   3007  DRAMMEN

TLF: 32 82 84 40   FAX: 32 82 84 41  E-post: post@camac.no   www.camac.no