ANTI – IS

SNØ – OG OPPTININGSMIDDEL

ANTI-IS smelter snø og is slik at det løsner og lett kan feies bort. Tynne lag med snø og is smelter, og det vil i ikke oppstå gjenfrysning på ca.3 døgn.

ANTI-IS er mer effektivt enn salt, da det virker helt ned til ca. - 15°C

ANTI-IS har god langtidseffekt og motvirker gjenfrysning. Kan med fordel brukes som forebyggende.

Skader ikke betong, metall, plantevekst, dyrepoter, fottøy m.m.

ANTI-IS er et ensartet granulat som er lett å fordele, enten mekanisk eller ved håndkraft.

Kan med fordel blandes med grus eller sand.

Anbefalt dosering: 25-50g pr.m2, avhengig av temperatur og is/snø mengde.

PRODUKTINFORMASJON:

Innhold                                : Kalsiumklorid

pH                                        : Ved 20% oppløsning pH 8-9,5

 Merking                             : Irritrende

Smeltepunkt                       :132,7 °C

Smeltevarme                       :60 cal/gram

Oppbevaring                       :Tørt

Nedbrytelighet : Nedbrytelig biologiske renseanlegg

 

Camac Kjemikalier AS    Postboks 1558 POSTSENTER 3007 DRAMMEN

Telefon: 32 82 84 40      Telefaks: 32 82 84 41

E-mail: post@camac.no     www.camac.no

tilbake.gif (1778 bytes)