HUS- og BÅTVASK 

 

 

 


 

UTEN FOSFAT

 

 

DATA OG BRUKERINFORMASJON

 

TIL:         UTVENDIG VASK AV HUS – BÅT -  REDSKAPER                og HAGEUTSTYR.

LØSER:   SOT-FORURENSNINGER-SOPP-ALGER-OLJE m.m.

 

PRODUKTINFORMASJON :

Spesialrengjøringsmiddel til utvendig hus- og båtvask. Produktet egner seg også til de fleste typer avfetting og vask av hagemøbler, terasse, redskaper, grill, motor, felger,  osv. Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse sot, støv, smuss, alger, sopp, oljer, fett, m.m.

For ekstra sopp/algedrepende virkning anbefales  Soppdreper tilsatt i vaskevannet.

 

Produktet er også meget godt egnet til fjerning av copolymer på nye biler.

 

 

BRUKERINFORMASJON :

OBS! Skal aldri tørke før vasking.                 Bør ikke brukes på aluminium eller glass.

         Unngå søl på vinduene. Etterskyll alltid vinduene godt tilslutt

Generelt: Bruk av vatmt vann øker effekten.

 

Påføres best med lavtrykkssprøyte event. med høytrykk, dusj eller kost.

Legges på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater ”skrubbes” med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet.

Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skyll godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretningen, for å komme til over alt.  Avslutt med ekstra vindusskyll.

 

BLANDINGSFORHOLD i vann :

Hus- Båtvask                  1 : 10 -1 : 30

Hus- Båtvask før maling  1 :  3  -1 : 15

Avfetting av Copolymere  1 :  4 - 1:   5

Annen vask                     1 :  3  -1 : 50

 

pH ca. 13

Faremerke: IRRITERENDE

NB: Inneholder: LUT

Lagres frostfritt.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

 

CAMAC KJEMIKALIER A/S   POSTBOKS 1558   3007  DRAMMEN

TLF: 32 82 84 40   FAX: 32 82 84 41  E-post: post@camac.no   www.camac.no